Jeg har ret til anmeldelser

Senest opdateret

15. oktober 2017

JEG HAR RET TIL - DU HAR RET TIL

Anmeldelse i 'Folkeskolen' 18. maj 2000

Af: Dorte Østergren-Olsen

 

ADFÆRD

'At udtrykke sine følelser og at køre i samme rille er grøn adfærd'. Vejen til venner, respekt og indflydelse går gennem grøn adfærd. Janne Hejgaard skelner i denne bog mellem god og dårlig adfærd i forhold til, hvad den enkelte vil opnå med sin opførsel. Adfærden deles pædagogisk i fire kasser, som hun kalder rød, gul, grå og grøn. De forskellige adfærdsmønstre præsenteres gennem cases, som eleverne skal vurdere og diskutere.

Bogen, der er beregnet til elever på 4.-6. klassetrin, kan klart indgå i skolens opgave med at lære eleverne konstruktive samværsnormer. Som en vigtig del af vores samtalekultur skal børnene være i stand til klart at sige, hvad de mener og står for, uden at fornærme nogen.

I denne proces vil dette undervisningsmateriale være en god hjælp til at bevidstgøre eleverne om det hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige i den måde, de reagerer på i forskellige situationer.

Men ikke alle børn kan se situationerne for sig, og for disse rummer bogen mange ord og meget lidt handling.

Desuden har de børn, som skolen har virkelig store problemer med, valgt et helt andet normsæt at leve efter, hvor vejen til venner, respekt og indflydelse ikke går gennem assertiv adfærd, men gennem rå vold og kontant afregning - for de unge er denne bog ikke brugbar, for den forudsætter, at der er enighed om, hvad der er god og hensigtsmæssig adfærd.