1._Brug_af_de_tre_historier

Senest opdateret

30.10 2020

1. BRUG AF DE TRE HISTORIER

(Myre-Jack, Store Emil, Vilde Vanja)


Oplevelseslæsning

Hver af de tre historier om Jack, Emil og Vanja indeholder en afsluttet historie, som dels præsenterer et særligt barn på 9-10 år, dels rummer en fængende handling. Historierne handler i høj grad om venskab og bygger på en ikke-voldelig forståelse af mennesker. Alle tre er udviklingshistorier: De tre børn har erhvervet sig ny indsigt og bedre vilkår, når historierne er slut. Og alle tre rummer episoder, følelser og handlinger, som læserne kan genkende og spejle sig i.

Bøgerne kan læses i den rækkefølge, man ønsker, men jeg anbefaler, at de læses i rækkefølge: 1, 2, 3, som bedst svarer til handlingens kronologi og folder den indbyggede udvikling ud.


I 3. og 4. afsnit præsenteres mulige temaer for samtale i klassen om bøgerne efter endt læsning.


Afsæt for emnearbejde

Elevernes læsning af historierne vil selvfølgelig fungere som læsetræning. Men der ud over kan de også bruges som afsæt for emnearbejder. De tre historier rummer som nævnt en mængde dannelsesmæssige - etiske, psykologiske og sociale - temaer, som kan tages op i det omfang, underviseren finder det relevant, som samtaler, diskussioner i grupper eller hele klassen med efterfølgende mundtlige eller skriftlige fremlæg­gelser. Se mere i afsnit 3 og 4.


Dannelse af etisk myndighed

Jack, Emil og Vanjas overvejelser og deres samspil med hinanden og de andre personer i bøgerne vil oplagt give afsæt for samtaler om etiske forhold, som inddrager elevernes egne erfaringer. Herfra kan diskussionen løftes til et mere abstrakt niveau.

Fx kan 'være uvenner' føre til samtaler om fjendskab på samfundsmæssigt niveau. Hvorfor findes der et retsvæsen og en straffelov? Hvad betyder retfærdighed? Hvad indebærer hævn, hvad fører fysisk vold til, hvorfor har vi et folketing og en regering? Dommere og politi? Alt selvfølgelig i forhold til relevans for den pågældende gruppe børn.


Se mere om at uddrage og fokusere på fagenes etiske aspekter i artiklen Forskere vil have lærere til at diskutere etik med elever.


Klik her videre til:

Afsnit 2

Afsnit 3

Afsnit 4

Afsnit 5