Mig_og_sex_og_dig_I_anmeldelser

Senest opdateret

30.10 2020

MIG & SEX & DIG 1: KROPPEN

MIG & SEX & DIG 2: KÆRLIGHEDEN

Lærervejledning: DYGTIG TIL SEX

Anmeldelse i Fagbladet Folkeskolen, marts 2003

Af Hans Erik Berthelsen


På skolebiblioteket er der altid mindst én hylde, hvorpå der er kronisk rod, omkring decimalgruppe 61.37, der suger stærkt interesserede og motiverede »voyeurer« til. Det er dog langtfra alle, der låner bøgerne med hjem. Var det tilfældet, ville hylden være tom og reservationslisten på længde med hospitalernes ventelister.

På det seneste er kommet flere forespørgsler på et nyt, moderne og opdateret materiale til seksualundervisning, og en snak med konsulenten fra amtscentret bekræftede, at der var et behov her.

Og så før vi har fået gjort noget alvorligt ved sagen kommer et flot og spændende, helt moderne materiale fra en erfaren formidler på området.

Det er et materiale, som kan anvendes fra cirka 6. klasse, i det mindste supplerende, og op til og med 10. klasse. Fra og med 7. vil det tillige kunne benyttes som udgangspunkt og grundmateriale.

Der er ikke rigtig grund til at komme ind på indholdet, for i den udstrækning det er muligt på den afsatte plads, er stort set alt med fra pubertet, kønsmodning, bumser og ja, pikkens størrelse og til alderdommens seksualitet. Den gode gamle med, at det ikke er størrelsen, det kommer an på, er her modereret til, at det »har ikke særlig meget med pik- eller skedestørrelse at gøre«. Fulgt op med god snak om, hvordan en stakkels dreng kan klare den mentalt, hvis redskabet er lidt klejnt.

Og sådan er det hele vejen igennem: Fakta ledsaget af fornuftige, jordnære forklaringer og gode råd fra en kompetent og professionel voksen.

Som undertitlerne antyder, handler bind et om de mere faktuelle sider af sagen, mens bind to fokuserer på de blødere emner. Den ret omfangsrige tekst suppleres af bokse med supplerende forklaringer og udvidende og perspektiverende stof samt talrige udmærkede fotos, dels dokumenterende, dels som stemningsskabende, indimellem tankevækkende oaser.

Som det ses af ovenstående, staver forfatteren sexualundervisning, hvor det korrekte er med ks. Var det ikke en idé, at det geskæftige Dansk Sprognævn, som tilsyneladende har travlt med at gøre det vanskeligt at stave, harmonerede her? Der er ikke megen logik i, at det hedder sexologi, men seksualundervisning.

Nå, begge bøger afsluttes med identiske statistikafsnit, adresseliste og fælles stikordsregister, ligesom der i hver bog er en meget detaljeret indholdsfortegnelse, som øger anvendeligheden.

Lærervejledningen er tynd, simpelthen fordi bøgerne indeholder det relevante stof, så det i lærerens bog er koncentreret om didaktik, metodik og forslag og gode råd til undervisningen.

Et rigtig godt materiale, som kommer fint rundt i emnet, også de mere skjulte kroge, er nemt at gå til, ligetil og forståeligt. Det kan varmt anbefales til anskaffelse til undervisningen og til udlån på skolebiblioteket.

MIG & SEX & DIG bd. I: KROPPEN

Lektørudtalelse

Af Lene Kristiansen

Ingen har som Janne Hejgaard beskæftiget sig med at oplyse store børn og unge om sex - og få gør det så godt som hun. Meget kan siges at være gentagelser, men dels sker der forandringer mht. til prævention, kønssygdomme mv., som er væsentlige at formidle, og dels er det ikke mindst vigtigt, at holdninger, sprog mv. er up to date. Rammer man ikke målgruppen ligeværdigt og med respekt, kan det sådan set være det samme. Men alt det kan Janne Hejgaard!

Bd. 1 handler om kroppen, og de tre hovedafsnit "En livgivende krop", "Hvis det går galt" og "Sikkerhedsudstyret" fortæller forståeligt og kontant om de fysiske forandringer, uønsket graviditet, abort og kønssygdomme og prævention. Hverken for meget eller for lidt. Endvidere løftes teksten med korte sentenser af unges egne oplevelser.

Det er ikke Janne Hejgaards tanke, at bogen skal læses fra ende til anden, men mere bruges som opslagsbog. Det understøttes af et register og ikke mindst en fin indholdsfortegnelse. Teksten er sat i to spalter og let at gå til, og bogen er gennemillustreret af relevante fotos samt modelfotos af en gruppe unge.

Der hører en lærervejledning til bøgerne med råd om undervisningsindhold, tilrettelæggelse og praktiske øvelser.

Fra 12 år


MIG & SEX & DIG bd. I: KROPPEN

Lektørudtalelse

Af Hans-Christian Uth

Sammen med bind 2 med bindtitlen 'Kærligheden' og den tilhørende lærervejledning er dette en sand guldgrube for underviseren i seksualoplysning på 7.-10. klassetrin. Bind 1 vil for eleverne desuden have en vigtig funktion som opslagsbog i skolebiblioteket.

I dette bind gennemgås det mere traditionelle stof såsom: pubertet, kønsorganer, menstruation, graviditet, abort, sygdomme og prævention. Overalt er stoffet opdateret med seneste udvikling og nyeste viden. F.eks. om AIDS, fortrydelsespillen og nye præventionsmuligheder. Den saglige og nøgterne tekst er samtidig dejligt uhøjtidelig og ligefrem uden at forfalde til det ungdommeligt smarte. Der suppleres med faktabokse og citatafsnit hvor unge kommer til orde.

Illustrationer er brugt behersket og består fortrinsvis af dokumenterende og stemningsskabende farvefotos. Begge bøger afsluttes med identiske statistik-, adresse- og stikordsafsnit.

Der findes meget stof på området - bl.a. også af Janne Hejgꜳrd - men dette er et tiltrængt opdateret og komplet materiale, som kan være en stor støtte til et vanskeligt - og ind imellem forsømt - undervisningsområde.

MIG & SEX & DIG bd. II: KÆRLIGHEDEN

Lektørudtalelse

Af Hans-Christian Uth


Sammen med bind 1 med bindtitlen Kroppen og den tilhørende lærervejledning er dette en sand guldgrube for underviseren i seksualoplysning på 7.-10. klassetrin.

I bind 2 gennemgås det "bløde" og måske vanskeligste stof som ikke egner sig så godt til selvstudier men fordrer samvær, samtale og samarbejde. Jeg kan ikke komme i tanker om et aspekt ved seksualitet som ikke behandles. Der beskrives og debatteres f.eks: normer, sprog, idoler, psykopaten, status, kropssprog, onani og orgasme, jalousi og utroskab, specielle lyster, den vanskelige samtale, selvværd og personlige kompetencer, grænser, livsværdier, overgreb og meget, meget andet. Der er således stof til flere års undervisning, og bogen vil med fordel kunne inddrages i undervisningen i den takt eleverne er parate til det.

Udover det beskrivende og debatterende stof findes opgave- og aktivitetsforslag samt småcases. Bind 2 har ikke samme opslagsbogskarakter som bind 1, men i kraft af et omfattende stikordsregister vil den af nogle elever kunne anvendes til selvstudier.

Illustrationerne i bind 2 er farvefotos af fortrinsvis stemningsskabende karakter. Den afsluttes med samme statistik- og adresseafsnit som i bind 1.


MIG & SEX & DIG bd. II: KÆRLIGHEDEN

Lektørudtalelse

Af Lene Kristiansen


Hvor 1. bind af Mig & sex & dig tog sig af de fysiske forandringer, sygdomme, uønsket graviditet og prævention, handler 2. bind om følelser, lyst og de personlige kompetencer (som det hedder i dag). For Janne Hejgaards udgangspunkt er at se på helheder, og bogen handler om det, der er med til at gøre et menneske ikke bare til en seksuel person, men en person i det hele taget.

Under de 5 hovedafsnit "Den kønnede verden", "Mig & sex & dig", "Forskellige slags lyst", "At kunne tale om følelser og sex" og "De personlige kompetencer" kommer Janne Hejgaard hele turen rundt - moral/ dobbeltmoral, forventninger, kønsrollemønstre, seksuel identitet, status, onani, første gang, selvværd og så videre - sagligt, naturligt og forståeligt.

Det er en voksen, der for mig at se formidler på den helt rigtige måde. Men udover det stiller hun hele tiden spørgsmål og kræver stillingtagen og giver et godt og kærligt spark til at "finde sig selv" i al kaoset.

De fire unge, der "tager imod" på forsiden, er modeller på mange af bogens fotos - sødt og okay, men også lidt stift indimellem. Men alt i alt en suveræn god bog til store børn fra ca. 12 år og unge.

Sidst i bogen internetadresser og rådgivning plus register. Der knytter sig en lærervejledning til bøgerne.