4.f_Tematiske_nedslag_i_historierne SOCIAL_STATUS_SELVOPFATTELSE

Senest opdateret

30.10 2020

TEMA: SOCIAL STATUS, SELVOPFATTELSE

(Myre-Jack, Store Emil, Vilde Vanja)


Sidetallene i det følgende henviser til hvor i hver af de tre historier, temaet berøres. Spørgsmålene er tænkt som inspiration for læreren, som via spørgsmålene kan sætte gang i elevernes egne overvejelser.


 • Hvorfor fortæller Jack ikke nogen, hvad han i virkeligheden hedder?

Jack side 5 (Han hed rigtigt Yaqub, men det sagde han aldrig til nogen.)


 • Bliver man set op til eller set ned på, når man er dygtig til at læse og regne? Hvorfor?

Jack side 5 (Jack er ikke ret god til at læse. Han er heller ikke ret glad for at læse. Han er rigtig god til mate­matik, men det er ikke nok. Han skal også være god til at læse. Både hans lærer, hans mor og far og hans bedste ven Vanja er efter ham. Pyt med Vanja, for hun laver bare sjov. Men de voksne er lidt sure. Og dem fra klassen griner tit, nar han læser forkert.)

Emil side 6 (Henne i skolen synes de slet ikke, at han er dygtig. Det synes han heller ikke selv.)

Emil side 37 (Emil hader at have det sådan, som han har lige det nu. Han er dum. Dum!)

Vanja side 17 (Vanja er hurtig og stærk og god til at regne alting ud. Sådan er det bare med hende. Men de andre børn bryder sig ikke om det. 'Du tror, du er bedre end os,' siger de måske. Eller: 'Du er selvglad. Du er så vigtig.')


 • Hvorfor vil Jack gerne have, at hans far er prof fodboldspiller?

Jack side 9 (Somme tider drømmer Jack om, at far spiller prof fodbold, helst på et hold, som altid vinder. Eller noget andet, som de andre drenge vil se op til.)


 • Bliver man set op til eller set ned på, hvis man skal gå 3. klasse om?

Hvordan ville du have det, hvis det var dig?


 • Hvad betyder det for Emils selvtillid, at hans gamle klassekammerater ikke længere vil være sammen med ham?

Emil side 16 (Emil går nu igen i tredje klasse, mens Magnus og Anton stadig går i den gamle fjerde klasse. Nogle gange er de sammen og laver sjov med de små, men ikke så tit som før. Emil ved godt, at de andre ikke længere har så meget lyst til at være sammen med ham. Han prøver at lade være med at være ked af det.)

Jack side 21 (En af dem fra 4. klasse sætter sig på hug, og de glor alle sammen på noget, som ligger på jorden. Emil står stille, da han når hen til dem. 'Hvad glor I på?' siger han. Ingen svarer. Emil står lidt. Så går han videre.)

Jack side 24 ('Er Anton og Magnus dine bedste venner?' siger Jack til Emil. Nu sker der noget sært i Emils ansigt. 'Pas du bare dig selv, Pissemyre!' råber han. De to fra fjerde klasse ser på Emil. De har også et sært udtryk. 'De kan ikke lide, at han siger det,' tænker Jack. De synes ikke, at de er Emils bedste venner.')


 • Hvad betyder det for Emils selvtillid, da han pludselig ved noget om myrer, som han synes, er spændende?

Emil side 35 (Emil glæder sig til at fortælle om alt det, han nu ved. Om myrer! Hvor cool de er. I pausen står de andre fra klassen og lytter til ham. Han fortæller alt det, han kan huske.)


 • Hvad betyder det for Emils selvtillid, at han lige nu ikke bor sammen med sin far og mor, mens Jack og Vanja gør?

Emil side 38 (Ingen af de andre ved, at mor er på sygehuset. Jack og Vanja bor begge sammen med både deres mor og far. Han har ikke lyst til, at de skal vide, at han kun har moster.)


 • Hvad betyder det for Emils selvtillid, at han løfter en tung træstamme væk fra Vanjas ben?
 • Hvad er vigtigst for ham: At han kunne løfte stammen, at lærerne og Vanjas far roser ham eller at de andre i skolen nu kalder ham Stærke Emil?
 • Hvorfor kommer mange nu hen til Emil og spørger ham om alt muligt?

Emil side 45 (Emil glæder sig. Han har haft en fin uge. Hele skolen har hørt om ham. De kalder ham Stærke Emil nu. De kommer hen til ham og vil vide alt muligt. Det er, som om han lige med et har fået masser af venner.)


 • Bliver man set op til eller set ned på, når man er dygtig til sport? Hvorfor?

Vanja side 32 (Pigerne i løbeklubben er glade, da Vanja vinder et løb. Hun er ikke sikker på, at de mener det. Synes de, at det er i orden, at hun er så god? At hun er en af de bedste? Ja, måske den bedste? Det har hun ikke prøvet før.)


 • Hvorfor gør det Oscar populær, at han er med i X-Factor?

Vanja side 33 (Emma og Julie kredser om en dreng fra 9. klasse. En del andre piger fra de store klasser gør det samme. Vanja undrer sig. 'Hvad er der med ham der?' spørger hun. 'Det er Oscar. Han er med i X-Fac­tor,' siger Emil.)


Klik tilbage til temaoversigten her