5._Faelles_maal_for_faget_dansk

Senest opdateret

30.10 2020

5. FÆLLES MÅL FOR FAGET DANSK

(Myre-Jack, Store Emil, Vilde Vanja)


Her følger en oversigt over de af kompetenceområderne og kompetencemålene for faget dansk i 3.-4. klas­se, som ovenstående forslag kan relatere til.


Læsning/ Sammenhæng: Eleven kan samtale om teksters budskaber og eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge.

Kompetencemål: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.


Fremstilling/ Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.

Fremstilling/ Præsentation og evaluering: Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse.

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.


Fortolkning/ Oplevelse og indlevelse: Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.

Fortolkning/ Undersøgelse: Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger.

Fortolkning/ Vurdering: Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning.

Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.


Kommunikation/ Dialog: Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper.

Kommunikation/ Krop og drama: Eleven kan forstå eget og andres kropssprog. Eleven kan dramatisere tekst­er og temaer sammen med andre. Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

Kompetencemål: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.


Hele 'Fælles mål for faget dansk' kan hentes her.


Klik tilbage til Indledning & indholdsfortegnelse her