Udgivelser

Senest opdateret 19.03. 2023

B I B L I O G R A F I    1 9 7 4 - 2 0 2 4

SKØNLITTERATUR: (FICTION)

DE VISE TRÆERS VERDEN 1: ZAFIN, e-bog, science fiction, om at være udenfor og om vigtigheden af fantasi. Landtryk 2024

* (THE WORLD OF THE WISE TREES 1: ZAFIN, e-book, science fiction, about being outside and about the importance of imagination. Landtryk 2024)

DE VISE TRÆERS VERDEN 2: ZÁGALA, e-bog, science fiction, om at leve tæt med naturen og om at være modig og stædig. Landtryk 2024

* (THE WORLD OF THE WISE TREES 2: ZÁGALA, e-book, science fiction, about living close to nature and about being brave and stubborn. Landtryk 2024)

DE VISE TRÆERS VERDEN 3: ILY OG ZAFIN, e-bog, science fiction, om at turde være åben og om at turde folde sine evner ud. Landtryk 2024

* (THE WORLD OF THE WISE TREES 3: ILY AND ZAFIN, e-book, science fiction, about daring to be open and about daring to unfold one's abilities. Landtryk 2024)

DE VISE TRÆERS VERDEN 4: ZÁGALA OG BAI, e-bog, science fiction, om venskab, virkelighedsopfattelser, anderledeshed og mod. Landtryk 2024

* (THE WORLD OF THE WISE TREES 4: ZÁGALA AND BAI, e-book, science fiction, about friendship, perceptions of reality, difference and courage. Landtryk 2024)

Love & Lucky, e-bog, en vælg-din-egen-handling historie om at være en god ven - og afsløre mobning og tyveri. Landtryk 2023

* (Love & Lucky, a choose-your-own-action story about being a good friend - and expose bullying and theft)

Jack and the Mysterious Book, Emil and the Monster, Vanja and the three Wishes, e-books. English editions of the three easy-readers. Landtryk 2022

Jack og den mystiske bog, illustreret børnebog om venskab, mobning og ikkevold. Landtryk 2019. Anmeldelser

* (Jack and the mysterious book, an illustrated children's book about friendship, bullying and non-violence)

The e-book is available in both Danish and English.

Emil og uhyret, illustreret børnebog om venskab, mobning, depression og ikke at være dygtig i skolen. Landtryk 2019. Anmeldelser

* (Emil and the monster, an illustrated children's book about friendship, bullying, depression and not being a clever pupil)

The e-book is available in both Danish and English.

Vanja og de tre ønsker, illustreret børnebog om venskab, pigeidentitet, selvværd og etik. Landtryk 2019. Anmeldelser

* (Vanja and the three wishes, an illustrated children's book about friendship, girls identity, self-esteem and ethics)

The e-book is available in both Danish and English.

Lilja og den stjålne magi, illustreret børneroman om venlighedens magt, skrevet sammen med mit barnebarn, Viola Gazan, da hun var 9 år. Turbine 2018. Anmeldelser

* ('Lilja and the stolen magic', a children's novel about the power of kindness, illustrated, writen in cooperation with my granddaughter, Viola Gazan, when she was 9 years old)

Ana elsker, roman om forelskelse, kærlighed, parforhold – og parforholdets død, Turbine 2017. Anmeldelser

* (‘Ana loves’, a novel about falling in love, liaisons – and the death proces of love)

Lola & spejlene, tredje bog i serien ‘Lola midt i verden’, Klim 2013. Anmeldelser

* (‘Lola & the mirrors’, a children's novel. Third book in the series ‘Lola in the Middle of the World’)

Lola & kalejdoskopet, anden bog i serien ‘Lola midt i verden’, Klim 2012. Anmeldelser

* (‘Lola & the kaleidoscope’, a children's novel. Second book in the series ‘Lola in the Middle of the World’)

Lola & Retfærdighedens Bog, første bog i serien ’Lola midt i verden’, Klim 2011. Anmeldelser

* (‘Lola & the Book of Fairness’, a children's novel. First book in the series ‘‘Lola in the Middle of the World’’)

Det kilder! Om sex og køn for småbørn. Ill. af Jan Solheim. Frydenlund 2010. Anmeldelser

* (‘It tickles!’, a picture book about sex for small children.)

Byindianer, Modtryk 2005. Anmeldelser

* (‘The Metropolitan Explorer’, a children's novel).

Skinsyg, ill. af Palle Schmidt, Modtryk 2000. Anmeldelser

* (‘Jealous’, a picture book)

Skrækslagen, ill. af Palle Schmidt, Modtryk 2000. Anmeldelser

* (‘Terrified’, a picture book)

Slangen i sækken, Høst & Søn 1999 (under psudonymet Johanne Dal). Anmeldelser

* (‘The Viper in the Bag’, a children's novel)

En god dag at vinde, novelle i Det starter vel et sted, Tobaksskaderådet 1999

* (‘A good day to win’, shortstory)

Mismodig, ill. af Palle Schmidt, Modtryk 1999. Anmeldelser

* (‘Depressed’, a picture book)

Stiktosset, ill. af Palle Schmidt, Modtryk 1999. Anmeldelser

* (‘Furious’, a picture book)

Love & Lucky, Nielsens 1995

* (‘Love & Lucky, a childrens choose your own plot-novel)

Pigerne efter drengene, Modtryk 1993

* (‘Girls getting boys’, a childrens choose your own plot-novel)

Drengene efter pigerne, Modtryk 1993

* (‘Boys getting girls’, a childrens choose your own plot-novel)

Barn af det havblå rige, vignetter af Alice Bunde, Høst & Søn 1986

* (‘Child of the oceanblue Realm’, a children's novel)

FAGLITTERATUR: (NON-FICTION)


Goddag, Giraf, e-bog, Landtryk 2015. Anmeldelser

* (‘Hello, Giraffe’, e-book, teachers manual in non-violent communication)

Ballademageren Søren – om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse & selvværd, e-bog, Landtryk 2015. Anmeldelser

* (‘The troublemaker Soeren – about Parlance, Contact, Identity Creation & Self-esteem’, e-book, to teachers, pedagogues and parents)

Genvej til gladere børn -– 22 tips til forældre, Pretty Ink 2011. Anmeldelser

* (‘A shortcut to happier kids -– 22 tips to parents’)

Vælgebogen – en guide, ill. af Mårdøn Smet, Modtryk 2007. Anmeldelser

* (‘The book of choosing – a guide’, for education of young adults)

Mit barn skal i skole – forældrehåndbogen, Mejeriforeningen 2007

* (‘My child begins at School – a Parents Guide’)

Ballademageren Søren – om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse & selvværd, Landtryk 2005. Anmeldelser

* (‘The troublemaker Soeren – about Parlance, Contact, Identity Creation & Self-esteem’, to teachers, pedagogues and parents)

Glimt af danskhedens historie – i billeder og tekster, sm. med Maria Helleberg, Modtryk 2005

* (‘Flashes from the history af Danishness – in pictures and texts’, education)

Mig & sex & dig, (Kroppen), Modtryk 2003. Anmeldelser

* (‘Me & Sex & You – The Body’, sexual education for young adults)

Mig & sex & dig, (Kærligheden), Modtryk 2003. Anmeldelser

* (‘Me & Sex & You – The Love’, sexual education for young adults)

Dygtig til sex, Modtryk 2003. Anmeldelser

* (‘Skilled at Sex’, teachers manual)

Unge & abort, sm. med John Madsen, Ungdomsringen 2000. Anmeldelser

* (‘Young People & Abortion’, sexual education for young adults)

Giraf og Ulv 1 og 2, Landtryk 2000.

* Giraffe and Jackal 1 and 2. Booklet. Training children 6-8 years in non-violent communication.)

Goddag, Giraf, Landtryk 2000. Anmeldelser

* (‘Hello, Giraffe’, teachers manual in non-violent communication)

Kys & bolle, elevbog, Alinea 2000. Anmeldelser

* (‘Kissing and having sex’, sexual education for young adults)

Kys & bolle, lærerbog, Alinea 2000. Elevbog, lærervejledning, 4 videoer. Anmeldelser

* (‘Kissing and having sex, teachers Manual’)

14-15-16, Modtryk 1996

* (’14-15-16′, sexual education for young adults)

Jeg har ret til – du har ret til, ill. af Jan Solheim, Landtryk 2000 (Nielsens 1995). Anmeldelser.

* (‘I have a right to – you have a right to’, assertion training for pupils 10-13 years)

Lærerens bog til Drengekøn-pigekøn-serien, sm. med B. Nordahl, Nielsens 1995

* (‘Teachers Manual to Boys Gender – Girls Gender’)

Drengekøn-pigekøn, sm. med B. Nordahl, ill. af Jan Solheim, Nielsens 1994

* (‘Boys Gender – Girls Gender’, education for pupils 10-13 years)

Sex i skolen-serien, 7 bøger, Modtryk 1991-1993

* (‘Sex at school’, a 7 book serial for sexual education of young adults)

Ung & Aktiv, Modtryk 1990

* (‘Young & Active’, education in being political involved, young adults)

Dig & de andre, ill. af Pernille Kløvedal, Modtryk 1989

* (‘You and the others’, assertiontraining of young adults)

Næsten voksen, Modtryk 1988

* (‘Almost grown-up’, education, young adults)

Køn & køn, Modtryk 1986

* (‘Gender and Gender’, education, young adults)

Krop & kærlighed, Modtryk 1985

* (‘Body and Love’, sexual education for young adults)

Al den snak om krig - en arbejdsbog, Samtid 1984

* (All this talking about war - a manual to 5 books in the series 'All this talking about war')

Randi & Brian-serien, sm. med Bente Støvring, 6 bøger, Gjellerup 1976-80

* (‘Randi & Brian’, a 6 book serial ment for lessons in danish language, pupils 10-13 years)

Arbejderlitteratur i Danmark 1875-1975, 4 bøger, sm. med Eskild Due, Gyldendal 1977

* (‘Workers Literature i Denmark 1875-1975’, a 4 book serial)

Familien, Gyldendal 1975

* (‘The Family’, education for young adults)

Kønsroller, Gyldendal 1974

* (‘Gender Roles’, education for young adults)