4.a_Tematiske_nedslag_i_historierne_VENSKAB

Senest opdateret

30.10 2020

TEMA: VENSKAB

(Myre-Jack, Store Emil, Vilde Vanja)


Sidetallene i det følgende henviser til hvor i hver af de tre historier, temaet berøres. Spørgsmålene er tænkt som inspiration for læreren, som via spørgsmålene kan sætte gang i elevernes egne overvejelser.


 • Hvem er man venner med? Hvorfor?

Jack side 24 ('Vanja er min bedste ven,' siger Jack, da Emil taler om kærester og at kysse.)

Jack side 37 ('Du er min ven, fordi jeg godt kan lide dig,' siger Vanja. 'Du hjælper mig, og jeg hjælper dig. Sådan gør venner.')


 • Er der forskelle på drengevenner og pigevenner? Hvilke?

Jack side 7 (I skolen bliver Jack drillet, fordi han er venner med en pige.)

Emil side 16 (Ingen i den nye klasse vil være venner med ham. De er for længst blevet venner med hinan­den. Ham, som hedder Jack, er oven i købet venner med en pige, Vanja.)


 • Har du brug for at have en hel gruppe venner - eller er det nok kun at have én bedsteven? Nævn fordele og ulemper ved begge.
 • Hvad betyder det at høre til i en gruppe - og at være udenfor?

Jack side 21 ('Hvad glor I på?' siger Emil til sin gamle klassekammerater. Ingen svarer. Emil står lidt. Så går han videre.)

Emil side 45 (Hele skolen har hørt om ham. De kalder ham Stærke Emil nu. De kommer hen til ham og vil vide alt muligt. Det er, som om han lige med et har fået masser af venner. Han føler sig i al fald ikke spor alene.)


 • Skal man tro på alt, hvad ens venner siger?
 • Må venner lyve for hinanden?

Jack side 25 ('Jeg tror på dig,' siger Vanja. 'Hvorfor skulle du lyve for mig? Vi er jo venner.')

Vanja side 25 ('Hvorfor skulle du lyve for mig?' siger Jack. 'Vi er jo venner.')


 • Kan man klare sig uden at have venner? Kan du?

Emil side 22 ('Alle andre har venner, kun ikke mig. Jeg har kun uhyret,' tænker Emil. 'Uhyret og mig hører sammen. Jeg er måske også et uhyre. Ingen vil være venner med et uhyre.')


 • Hvad er forskellen på at opleve noget sammen med sine venner og at opleve det alene?

Emil side 34 (Emil kan godt lide at sidde og se film sammen med Jack og Vanja. Bare de tre. Rigtig godt.)


 • Hvor meget skal man ligne hinanden for at blive venner? Ligner du dine venner? Hvordan?

Vanja side 14 (Emma holder op med at lege med Vanja, da hun er blevet korthåret. Vanja holder både op med at lege med hende og de andre piger. Hun vil gerne lege med drengene, men de leger ikke med piger.)


 • Er det særligt for venner, at man deler sine hemmeligheder med dem? Hvad så, hvis man holder op med at være venner? Deler du dine hemmeligheder med dine venner?
 • Må ens venner godt få noget at vide om en selv, som man er lidt flov over?

Vanja side 25 (Vanja kan godt lide, at Jack har vist hende sin bog. Der er ingen andre, som kender til den.)

Vanja side 47 (Vanja tøver. Så tør hun. 'Der er noget, du ikke ved,' siger hun. 'Jeg har en fe, som hjælper mig.' 'En fe?' siger Emil. 'Cool.' Hun kan se, at han tænker sig om. 'Jeg har aldrig før mødt nogen, som hav­de en fe,' siger han så. 'Men selv boede jeg engang sammen med et uhyre.')


Klik tilbage til temaoversigten her