UV_forslag_letlaes

Senest opdateret

30.10 2020

FORSLAG

- til hvordan historierne om Myre-Jack, Store Emil og Vilde Vanja kan bruges i undervisningen

De tre historier om Jack, Emil og Vanja kan læses som ren oplevelseslæsning. Bøgerne er let læste og har lav lix: henh. 12, 10 og 9. De handler om 9-10 årige børns almindelige dagligdag med de problemer og glæ­der, der nu er. Eleverne vil, mens de læser, med stor sandsynlighed spejle sig, undre sig, blive overraskede, måske provokerede og følgelig stille spørgsmål.


Læreren kan herudover vælge at bruge historierne på flere måder. Historierne rummer, hvad man kan kalde tilværelsesoplysning, og de er oplagte at bruge med henblik på at realisere folkeskolens overordnede fagformål for faget dansk, hvor der bl.a. tales om litteratur som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, og at danskfaget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres etiske forståelse.


De tre historier giver mulighed for at arbejde med væsentlige temaer som indlevelsesevne og forståelse for andre mennesker og vores forskelligheder, hvilket kan bidrage til eleverne etiske dannelse. Sådan et  ar­bejde kan - ud over selve læsetræningen - give eleverne mulighed for at udvide deres bevidsthed om et eller flere af de berørte etiske, psykologiske og sociale temaer. Forhåbentlig vil dette efterfølgende kunne ses på og høres af deres måde at behandle hinanden på.


Det er også muligt, at i hvert fald nogle af børnene vil komme til at gøre sig overvejelser over spørgsmål a la 'Hvem er jeg som pige/ dreng?', 'Hvem er jeg som person?', 'Hvilken etik, hvilke menneskelige værdier har jeg?' Den type overvejelser kan fremmes via lærerens spørgsmål - og dem er der en lang række forslag til i afsnit 4.


Endelig kan klassen erhverve sig en fælles referenceramme, som kan bruges, når eller hvis der fremover er sociale problemer eleverne imellem: mobning, mistrivsel mv.


Det følgende præsenterer en lang række muligheder, som er tænkt som inspiration for læreren.


Forslagene kan hentes i pdf format HER


Rigtig god læse- og arbejdslyst!


Janne Hejgaard -

med stor tak til lektor, cand.pæd., ph.d. Kirsten Krogh-Jespersen for tjek og gode forslag


INDHOLDSFORTEGNELSE


1. Brug af de tre historier

Oplevelseslæsning

Afsæt for emnearbejde

Dannelse af etisk myndighed


2. Overordnet om de tre historier

Historiernes indhold

Hovedpersonerne præsenteres fra flere sider

Hverdagsmagi og psykologisk indhold


3. Brug af historierne som afsæt for emnearbejder

Etiske, psykologiske og sociale temaer

Arbejdsforslag.

Konkrete eksempler: I: Venskab. II: Piger og drenge. III: Følelser.


4. Tematiske nedslag i historierne - med forslag til spørgsmål og tekstreferencer

Venskab: Venner. Pigers venner og drenges venner.

Piger og drenge: Drengebøger og pigebøger. Pigers følelser og drenges følelser. Drenges opførsel og pigers opførsel. Pigers udseende og drenges udseende.

Mobning, vold: Drille og mobbe. Bruge vold.

Etik: Stjæle. Lyve. Slå ihjel. Smuglytte. Gøre noget forbudt. Kun tage hensyn til sig selv.

Følelser

Social status, selvopfattelse

Behandling af dyr


5. Fælles mål for faget dansk

Kompetenceområder og kompetencemål