Jeg_har_ret_til_anmeldelser

Senest opdateret

30.10 2020

JEG HAR RET TIL

Skolebibliotekarens lektørudtalelse 1995

af Ingrid Jensen

Det skal ikke være en hemmelighed, at vi ofte står og mangler metoder til at løse samværs- og adfærdsproblemer i en klasse. Nærværende bog kan være et redskab hertil. Den knytter sig til serien Drengekøn - pigekøn og behandler udelukkende nævnte probiernkompleks, idet den håndfast og klart og aktiverende tager fat om jeg'et og dets forhold til andre, primært kammeraterne.

Bogen er disponeret i pagt med sin holdning, der forbinder begreber som selvværd og hensigtsmæssig adfærd. Fulgt af eksempler opdeles adfærd i fire kategorier, der betegnes ved farver: rød, gul, grå, grøn, og børn i 4.-5.-6. klasse vil hurtigt fange og forstå symbolikken.

De følgende afsnit handler om konfliktløsninger, om retten til at sætte sine grænser og udtrykke sine følelser. Der foregøgles ingen lykkeslutning, men ved at arbejde med sig selv og afdække problemerne, f.eks i klassefællesskab/ samtale er der en vej frem.

Læreren kan i et tilsvarende afsnit i Janne Hejgaard Lærerens bog (95135) til systemet hente hjælp, teoretisk som praktisk. Her er bl.a. forslag til øvelser og rollespil. Der er al grund til at tro på bogens genhør i tilsigtede aldersgruppe, der uden besvær kan læse med.

JEG HAR RET TIL – DU HAR RET TIL

Børnebibliotekarens lektørudtalelse 1995

af Susanne Thefner

Bogen giver en let indføring i assertionstræning ved at beskrive forskellige former for adfærd og give dem farver, rød, gul, grå og grøn. Den indeholder mange små øvelser, der skal vise børnene, hvad god adfærd, så man har det godt både med sig selv og sine omgivelser, kan være.

Teksten er letlæst, mundret og delt i mange små afsnit. Trykket er tydeligt, og teksten er tospaltet med fin brug af fed og kursiveret tekst samt spredte pennetegninger.

Bogen er beregnet til sundheds- og seksualundervisningen for 5.- 6. klasse og er en af 4 elevbøger, der uddybes af Janne Hejgaard Lærerens bog (95/35); den indeholder ca. 50 sider om 'Jeg har ret til - du har ret til' og er ret uundværlig for et undervisningsforløb.

Bogen er velskrevet, og de små casestories er relevante for de 11-12-årige.

Det er et nyt og spændende emne at arbejde med for denne aldersgruppe, og bogen virker som en glimrende elevbog, men den kræver en engageret og vidende voksen formidler for at kunne fungere optimalt. Bogen kan selvlæses fra 10-11 år.

JEG HAR RET TIL - DU HAR RET TIL

Anmeldelse i 'Folkeskolen' 18. maj 2000

af Dorte Østergren-Olsen

ADFÆRD

'At udtrykke sine følelser og at køre i samme rille er grøn adfærd'. Vejen til venner, respekt og indflydelse går gennem grøn adfærd. Janne Hejgaard skelner i denne bog mellem god og dårlig adfærd i forhold til, hvad den enkelte vil opnå med sin opførsel. Adfærden deles pædagogisk i fire kasser, som hun kalder rød, gul, grå og grøn. De forskellige adfærdsmønstre præsenteres gennem cases, som eleverne skal vurdere og diskutere.

Bogen, der er beregnet til elever på 4.-6. klassetrin, kan klart indgå i skolens opgave med at lære eleverne konstruktive samværsnormer. Som en vigtig del af vores samtalekultur skal børnene være i stand til klart at sige, hvad de mener og står for, uden at fornærme nogen.

I denne proces vil dette undervisningsmateriale være en god hjælp til at bevidstgøre eleverne om det hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige i den måde, de reagerer på i forskellige situationer. Men ikke alle børn kan se situationerne for sig, og for disse rummer bogen mange ord og meget lidt handling.

Desuden har de børn, som skolen har virkelig store problemer med, valgt et helt andet normsæt at leve efter, hvor vejen til venner, respekt og indflydelse ikke går gennem assertiv adfærd, men gennem rå vold og kontant afregning - for de unge er denne bog ikke brugbar, for den forudsætter, at der er enighed om, hvad der er god og hensigtsmæssig adfærd.