Goddag_giraf_anmeldelser

Senest opdateret

30.10 2020

GODDAG, GIRAF - Begynderundervisning i ikke-voldelig kommunikation

Anmeldelse på 'Opslagstavlen' i Skolebiblioteket nr. 8, november 2000


Janne Hejgaard, ny formand for B&U-gruppen i Dansk Forfatterforening, har på forlaget Landtryk udsendt en glimrende bog om ikke-voldelig kommunikation: Girafsprog (det modsatte er ulvesprog), der kan bruges fra børnehaveklassen til 7. klasse.

'Goddag, giraf' henvender sig først og fremmest til lærere og pædagoger og indeholder en præsentation af girafsproget, overvejelser om hvordan man underviser i det samt teori og praktiske øvelser.

For den girafsproglige redaktion står Berit Mikkelsen, som er certificeret træner, laver skoleprojekter og kurser i girafsprog, bl.a. på Center for Konfliktløsning.

Til bogen findes kopieringsark, der kan foldes, så de bliver et letlæsningshæfte!

GODDAG, GIRAF

Anmeldelse af Asta Bisgaard fra

Faglig Sammenslutning af Sundhedsplejersker


Goddag, giraf er skrevet på baggrund af Marshall Rosenbergs teori om ikke-voldelig kommunikation, IVK bedre kendt som girafsprog.

Girafsprog er kommunikation baseret på et ønske om, at vores kontakt med andre kan være kendetegnet af respekt og ligeværd, og at uenighed og forskellighed kan blive håndteret på en måde, der bevirker, at vi får mere forståelse for hinanden, bliver nysgerrige og undersøgende efter hvilke behov og følelser der ligger bag det sagte. Modsætningen til girafsprog er ulvesprog, som er sammensat af vurderinger, domme, bebrejdelser, kritik, påføring af skyld, diagnoser m.v. hvor det handler mere om at få ret end at få kontakt, medførende magtkampe og konflikter af enhver slags som de naturlige slutprodukter.

Goddag, Girafs's primære målgruppe er lærere og pædagoger, der er interesseret i at undervise børn i denne kommunikationsform. En begynderundervisningsbog, der dels indeholder de forskellige væsentlige aspekter ved IVK, dels en række (90) dertil knyttede øvelser, inspireret af Bodynamic Institutets kommunikationsmodel, Bodyknotten. Som supplement til bogen er der udgivet tre elevarbejdshæfter.

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog med en logisk forklaring på teorien krydret med utallige eksempler på forskellen mellem giraf- og ulvesprog. De mange forslag til øvelser giver læseren en erkendelse af, at det er den sansning der sker i egen krop, som er grundlaget for en ikke voldelig kommunikation. At holde følelser og behov på egen banehalvdel, som bogen så illustrativt formulerer.

Tanken bag girafsproget er at lære at placere ansvaret, hvor det reelt hører hjemme, og lade være med at påtage sig skyld for det, der reelt er andres ansvar, hvilket er alment gyldigt i al udviklende kommunikation.

Så hvad enten vi vil bedre arbejdsmiljøet på skolen eller mellem kolleger, kan bogen anbefales - og der er i Goddag, Giraf masser af inspiration at hente, hvis sundhedssamtalen eller den kollegiale samtale trænger til nye impulser.